تمدن سازان سحاب

قرارگاه مردمی روح الله

تمدن سازان

Find Us on

فرهنگ آن چیزی است که حاضرم جانم را در راهش فدا کنم.
“مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی”

در طول 4دهه ی گذشته از انقلاب همیشه بودند دلسوزانی که کارهای فرهنگی فراوانی انجام داده اند.
اما آنچه همیشه بیش از همه چیز ، مورد دغدغه رهبری عزیز انقلاب بوده است انجام کار تشکیلاتی، شبکه سازی و جبهه سازی بوده است . کارهای مبنایی، بلند مدت ، جامع و همه جانبه که متاسفانه کمتر به چشم می خورد.
با این مقدمات و دغدغه ها قرارگاه مردمی روح الله در سال 1396 به همت جمعی از جوانان حوزوی و دانشگاهی منطقه تربت حیدریه راه اندازی شد.
لذا برنامه ریزی کلی، و بعد راه اندازی تشکل های مختلف فرهنگی که هرکدام ناظر به یک بعد از جهات لازم کار فرهنگی بود در دستور کار قرار گرفت.
با این رویکرد تاکنون تشکل های متعددی در منطقه تربت حیدریه راه اندازی شده که هر کدام منشا برکات عدیده ای شده است .
مرکز نیکوکاری و خیریه سحاب، نشریه سلام تربت، گروه جهادی و کانون فرهنگی تبلیغی حضرت روح الله، مجموعه تربیتی آموزشی سحاب، هیات اندیشه ورز سحاب، شبکه اقتصادی سحاب، گروه فرهنگی رسانه ای سحاب مدیا، و …
بخش هایی از قرارگاه مردمی روح الله که تاکنون راه اندازی شده و مشغول جهاد می باشند.

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت تمدن سازان محفوظ می باشد